054-4439076

צור קשר

054-4439076

מחסומים

המחסומים מופעלים ע”י שלט רחוק / לחצן הפעלה / טלפון נייד או מערכת בקרת חניונים.

מחסום זרוע

מחסומי הזרוע מיוצרים במפרט איכותי לבטיחות מירבית במידות שונות בהתאמה לפתח הנדרש. המחסום כולל מערכת הפעלה ובקרה , מקלט זרוע אלומניום עגולה חזקה ועמידה במיוחד.

לוח פיקוד ובקרה מאפשר :

טיימר לסגירה אוטומטית

קביעת קצב האטה של המחסום לקראת סגירה או פתיחה .

אפשרות נטרול ידני בעת הפסקת חשמל

למחסום מותקנת מערכת הגנה הכוללת תא פוטו אלקטרי (עיניות בקרה) המונע סגירת

הזרוע כשהמעבר אינו פנוי וכן מערכת בטיחות שהופכת את כיוון תנועת הזרוע בעת פגיעה.

קיימים סוגים שונים של מחסומי זרוע בהתאמה למהירות העבודה הנדרשת, עומס העבודה הצפוי ותנאי השטח – אורך הפתח . מחסומים חשמליים להפעלות מרובות מחסומים חשמליים מהירים

 מחסום זרוע מחסום זרוע

מחסום זרוע מתקפל

מחסומים עם זרוע מתקפלת – מיועד לחניונים תת קרקעיים בהם התקרה מפריעה לתנועת הזרוע

מחסום זרוע מתקפל מחסום זרוע מתקפל

מחסום עם סינר

מחסום עם סינר מחסום עם סינר